História

“Banskobystrický amfiteáter začal svoju činnosť okolo roku 1955, ešte ako s klasickou premietacou plochou. V roku 1960 bol prestavaný na širokouhlé premietanie filmov, ktoré trvalo až; do roku 1973. V roku 1974 bol amfiteáter prestavaný na premietanie 70mm panoramatických filmov. V tomto období pri príležitosti 30. výročia osláv SNP prebehla kompletná rekonštrukcia celého amfiteátra. Vymenili sa sedacie lavičky. rozvody elektrickej energie, postavila sa nová premietacia plocha, premietacia kabína. Amfiteáter slúžil hlavne ako kultúrny stánok pre Filmové festivaly pracujúcich, ktoré boli v tej dobe kultúrnou celoštátnou akciou. Amfiteáter bol pri týchto podujatiach aj významnym kultúrnym strediskom stretnutí rôznych filmových delegácií, pracovníkov kultúry a tvorivých pracovníkov filmov, ktorí sa do značnej miery podieľali na týchto aktivitách. Okrem filmových predstavení, pre ktoré amfiteáter do značnej miery aj slúžil, sa tu vykonávali aj rôzne vystúpenie hudobných skupín a ich interpretov. Každý rok boli naplánované rôzne akcie. Najmasovejšiu návštevnosť divákov amfiteáter zažil v lete roku 1976, keď na Pofestivalovej prehliadke filmov sme premietali film Čeluste. Tento film videlo v tej dobe vyše 20 000 návštevníkov, ktorí vtedy spôsobili takmer dvojtýždňovú prestávku premietania filmov. Po zániku štátneho filmového monopolu sa v roku 1992 skončilo pravidelné premietanie filmov na amfiteátri. Nástupné distribučné filmové spoločnosti ešte premietali filmy na amfiteátri do roku 1996-97. Po tomto období sa už definitívne ukončilo premietanie filmov na amfiteátri.” autor: Pavol, 17.máj 2013, z diskusie na: www.bystricoviny.sk

 

Časová os

1951  /  začiatok výstavby amfiteátra

1960  /  1. prestavba na širokouhlé plátno

1974  /  2. prestavba na premietanie 70mm filmov

1996  /  ukončenie pravidelného premietania

2008  /  uzavretie amfiteátra po poslednom festivale

2010 – 2014  /  snahy o obnovenie prevádzky

2014  /  znovuotvorenie amfiteátra

2015  /  rekonštrukcia pôvodnej premietacej techniky

2016  /  Obnovenie premietania 70mm filmov

 

Ďalšie zaujímavosti

štúdia zastrešenia amfiteátra (1968)

archívne články z novín

Johnny Hallyday v Československu